Zgłoszenie serwisowe

Określ szczegółowo lokalizację naprawy oraz Twoje dane osobowe.
Adres email oraz numer telefonu pozwolą nam łatwo skontaktować się z Tobą po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Dane zleceniodawcy

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres email

Informacje dotyczące naprawy

Grupa urządzeń

Marka urządzenia

Opis usterki, uwagi

Miejsce zainstalowania urządzenia

Adres (ulica, numer domu / mieszkania)

Miasto

Województwo

Powiat

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883) dla potrzeb obsługi serwisowej.

Formularz serwisowy